جهت پيوستن به كانال رسمي تلگرام كيك كنيد

محاسبه رشد كودك و نمايش بر روي نمودار

لطفا جهت محاسبه وزن وقد كودك خود به روش زير عمل نماييد:

1- جنسيت فرزند خود را انتخاب نماييد

2- در قسمت سن ابتدا يكي از گزينه هاي هفته يا ماه را انتخاب كرده ، سپس عدد سن مودر نظر را انتخاب كنيد

3- نمودار قد / وزن جداگانه محاسبه مي شود بنابراين در هر بار محاسبه فقط يكي از گزينه هاي قد يا وزن را وارد نماييد و سپس روي دكمه محاسبه كليك نماييد

4- با انتخاب گزينه بستن مي توانيد عمليات محاسبه را دوباره انجام دهيد