جهت پيوستن به كانال رسمي تلگرام كيك كنيد

از تولد تا يك سالگي

 

 1. ماه اول
 2. ماه دوم
 3. ماه سوم
 4. ماه چهارم
 5. ماه پنجم
 6. ماه ششم
 7. ماه هفتم
 8. ماه هشتم
 9. ماه نهم
 10. ماه دهم
 11. ماه يازدهم
 12. ماه دوازدهم
 • هنگامی که نوزاد به پشت (طاق باز) خوابانده می شود، می تواند سر خود را صاف و مستقیم نگه دارد و دست و پای خود را خم کند.
 • نوزاد هنگامی که روی شکم (دمر) دراز کشیده ، می تواند سر خود را بلند کند.
 • زمانی که در حالت نشسته قرار می گیرد، نمی تواند سر خود را نگه دارد.
 • به صداها واکنش نشان می دهد و ممکن است سر خود را در واکنش به صدا بچرخاند.
 • با چشمان خود به اشیا خیره می شود؛ برخی نوزادان اشیاء را با چشمان خود دنبال می کنند.

ماه اول تولد

ماه اول تولد

ماه اول تولد
 • می تواند سر خود را برای دقایقی صاف نگه دارد.
 • هنگامی که روی شکم خود خوابیده، می تواند سر و شانه های خود را کمی بلند کند.
 • انگشت خود را می مکد.
 • تقریباٌ هر هفته 1 سانتی متر رشد می کند.
 • می تواند اشیاء را در دست خود نگه دارد؛ حرکات اندام های نوزاد نرم تر و روان تر شده است.
 • مادر خود را با چشم دنبال می کند.
 • لبخند می زند.
 • اولین صداها را تولید می کنند

ماه دوم تولد

ماه دوم تولد

ماه دوم تولد
 • خواب کودک کمتر می شود.
 • می تواند گردن و سر خود را در حالت نشسته یا ایستاده نگه داشته شده، صاف نگه دارد.
 • زمانی که روی شکم خوابیده، می تواند کمی خود را بلند کند.
 • به صداها واکنش نشان می دهد و سعی می کند صدای مادر را می شناسد.
 • به سمت صدای بلند می چرخد.
 • به تدریج رفلکس بستن انگشتان دست (هنگام قرار دادن انگشت یا شی در دستان نوزادان) از بین می رود.
 • صداهای بیشتری از خود درمی آورد.
 • به ماساژ علاقمند می شود.
 • پاهای خود را خم و صاف می کند.
 • دست های خود را به هم می رساند.
 • شروع به غلت زدن می کند.
 • زاویه دید شیرخوار تا 180 درجه کامل می شود.

ماه سوم تولد

ماه سوم تولد

ماه سوم تولد
 • شیرخوار بسیار کنجکاو می شود.
 • بدون هیچ کمکی, گردن و سر خود را به خوبی کنترل می کند.
 • اشیا را دنبال و آن ها را در دستان خود می گیرد.
 • سر خود را با شنیدن صدا می چرخاند.
 • می تواند به خود کش و قوس دهد.
 • هنگامیکه در حالت ایستاده روی زمین نگه داشته می شود، می تواند وزنش را روی پاهایش تحمل کند.
 • وقتی با شیرخوار صحبت می شود، معمولاٌ با خنده و صدا به آن پاسخ می دهد.

ماه چهارم تولد

ماه چهارم تولد

ماه چهارم تولد
 • می تواند با کمک بنشیند.
 • دوست دارد با دست ها و پاهای خودش بازی کند.
 • تفاوت رنگ ها را متوجه می شود.
 • چهر های آشنا و غریبه را تشخیص می دهد.
 • از صداهای بلند یا ناخوشایند می ترسد.
 • هنگامی که خودش را در آینه می بیند، لبخند می زند.

ماه پنجم تولد

ماه پنجم تولد

ماه پنجم تولد
 • کودک زمانی که می نشیند, می تواند سر خود را ثابت و بی حرکت نگه دارد.
 • می تواند به هر دو سمت بغلتد.
 • دست های خودش را به سمت بیرون دراز می کند.
 • اشیاء را به سادگی بر می دارد، در دست می گیرد و رها می سازد.
 • سعی می کند صدا ها را تقلید کند و به دنبال منبع صدایی که می شنود می گردد.
 • تف می کند.
 • نارضایتی خود را نشان می دهد.
 • به جلو می خزد و شروع به چهار دست و پا رفتن می کند.

ماه ششم تولد

ماه ششم تولد

ماه ششم تولد
 • اشیاء را از دستی به دست دیگر می دهد بدون این که از دستش بیفتد.
 • از دست هایش برای حفظ تعادل هنگام نشستن استفاده می کند.
 • با چهار دست و پا رفتن می تواند به اطراف حرکت کند.
 • هنگامی که به جایی تکیه داده، می تواند به راحتی و طولانی مدت بشیند.
 • دوست دارد پایش را در دهانش بکند.
 • می تواند کلماتی کوتاه مانند "با"، "دا" و کلمات مشابه آن را بگوید.
 • به داشتن عروسک های نرم (خرس های تدی) علاقه نشان می دهد.
 • با دستان خود بای بای می کند.

ماه هفتم تولد

ماه هفتم تولد

ماه هفتم تولد
 • می تواند بدون کمک، بنشیند.
 • توانایی گرفتن شیشه شیر یا لیوان مخصوص خود را پیدا می کند.
 • اولین کلمات دو بخشی را می گوید.
 • با گرفتن کمک از مبلمان می تواند بایستد.
 • به اجسام اشاره می کند.
 • توجهش به اشیاء ریز و کوچک، پریز برق و سیم های برق جلب می شود و به سمت آن ها می رود.

ماه هشتم تولد

ماه هشتم تولد

ماه هشتم تولد
 • دوست دارد توجه اطرافیان را به خودش جلب کند.
 • می تواند به تنهایی بایستد و بنشیند.
 • می تواند با کمک، سرپا ایستاده بماند.
 • اسم خودش را تشخیص می دهد.
 • اجسام را می تواند دقیق تر و با استفاده از دو انگشت اشاره و شست خود بگیرد.
 • کودک سعی می کند با دستانش غذا بخورد.

ماه نهم تولد

ماه نهم تولد

ماه نهم تولد
 • حافظه کودک به طور قابل توجهی رشد پیدامی کند.
 • به خوبی و با مهارت چهار دست و پا می رود.
 • می تواند از فنجان یا لیوان معمولی مایعات بنوشد.
 • کنار مبلمان می ایستد تا از آن ها بتواند کمک بگیرد.
 • مفهوم مخفی شدن اشیاء و پیدا کردن آن ها را می آموزد.
 • سعی می کند برخی کلمات را تکرار کند.
 • کلماتی مانند "بای" برای خداحافظی و "دَدَ" برای بیرون رفتن را می گوید.
 • مفهوم کلمه "نه" و پاسخ منفی را متوجه می شود.

ماه دهم تولد

ماه دهم تولد

ماه دهم تولد
 • با گرفتن فقط یک دستِ کودک، او می تواند بایستد.
 • می تواند بدون گرفتن کمک برای لحظاتی به تنهایی بایستد.
 • دوست دارد که خودش و البته با دست غذا بخورد.
 • امر و نهی های ساده را متوجه می شود.
 • حرکات و صداها را تقلید می کند.
 • پدر و مادر خود را با کلماتی همچون "ماما" و "بابا" صدا می کند.

ماه يازدهم تولد

ماه يازدهم تولد

ماه يازدهم تولد
 • می تواند به تنهایی و یا با کمک دیگران، چند قدمی بردارد.
 • درب کشوها را باز می کند.
 • دایره لغاتش بیشتر می شود و کلمات بیشتری می گوید.
 • جملات ساده را متوجه می شود.
 • سعی می کند آنچه را که می خواهد، با حرکات نشان دهد.
 • ممکن است با چیزی مخالفت کند.

ماه دوازدهم تولد

ماه دوازدهم تولد

ماه دوازدهم تولد