نام گليكي

در اين دسته بندي 98 مورد موجود مي باشد.
جستجوي نام مورد نظر :
جستجو در تمامي دسته بنديها
شروع با حرف شامل اسم دقيق مشابه
همه آ ا ب ت ج خ د ر ز س ش ف ق ل م ن و پ چ ژ ک گ
اسم معنای اسم
آئیل

نام پرنده ای است

آرسو

قومیت گیلک (نام دختر)

آرنگ

نام کوهی در اشکورات

آهیل

مرغ انجیرخوار

آهین

مانند آهن

ارغش (ارگاش)

اسم تاريخی، از شاهان باستانی گيلان

ارن

اسم تاریخی، از ملوک باستانی شمال

اسفار

اسم تاريخی، از سرداران گيلان

اشاکيد

اسم تاريخی، از شاهان باستانی

افرا

از درختان چنگلی

افراشته

شاعر معروف گیلکی‌سرا

اوخان

پژواک, انعکاس صدا

اُوجا

از درختان، جواب و پاسخ

ایلشام

اسم تاریخی, از سرداران

بازان

اسم تاریخی, از سرداران

باوند

از شاهان باستانی

بُندار

از سرداران, نام شاعر معروف

تام

آرام، ساکت

توکا

پرنده‌ای از انواع کاکلی‌ها

تی تی سا

تیتی(شکوفه) + سا(مانند) ، مانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت

Page:  1 2 3 4 5 Next »