نام كردي

در اين دسته بندي 34 مورد موجود مي باشد.
جستجوي نام مورد نظر :
جستجو در تمامي دسته بنديها
شروع با حرف شامل اسم دقيق مشابه
همه آ ب ت د ر ز س ش ك م ن ه و پ چ ژ ک گ
اسم معنای اسم
آسو

1- (در كردي) به معني افق طلايي 2- (در پهلوي) صورت پهلوي واژه‌ ي آهو 3- (در اوستايي) آسو به معناي تندي، شتاب و كوشا آمده است

آوين

1- به رنگ آب، مانند آب، زلال، پاك (آو به معني آب + ين (پسوند نسبت))،2- (در كردي) عشق

آيرين

1- (كردي) آگرين، آهرين 2- (در فارسي) آتشين

آي‌گل (آيگل)

(تركي ـ فارسي) 1- گل ماه، ماه گل، گل زيبا چون ماه 2- (به مجاز) زيبارو و لطيف

آگرين

1- آتشين، آذرين 2- (در كردي) كنايه از آدم بسيار شجاع و پركار است.

باوان

1-(كردي) خانه‌ ي پدري 2- جگر گوشه و عزيز

بيریوان

(کردی) شیردوش، زن یا دختری که در شیردوشگاه شیر گوسفندان را می دوشد.

تانيا

1- (كردي) دختر تنها 2- در گويش خراساني به معني توانستن 3-به معنی ملکه مهربان در زبان فرانسه

ترلان

1- (در تركي) مرغي از جنس باز شكاري را گويند، تَرلان 2- (در كردي) 1: به معني زيبا 2: نام نوعي اسب است.

دیلمان

برگرفته از سرزمینی که مابین گیلان و مازندران قرار دارد

راژان

1- (كردي) خوابيدن، جنبيدن گهواره 2- (اَعلام) روستايي در بخش سلوانا، شهرستان اروميه

زريان

(کردی) باد جنوب، باد دبور، باد سرد

سارو

1- (ساروک) نام پرنده ای سیاه رنگ در هندوستان که مانند طوطی سخن گو می باشد. 2- (در کردی) طوطی 3- (در تركي) ساروج 4- (اعلام) نام چندین روستا در شهرستان های زاهدان، بهشهر، (سارو مزرعه) سمنان

ساكو

1-(کردی) کوه بدون گیاه 2- ساده و بی آلایش 3- یکسان و یکنواخت

سوران

نام یکی از منطقه های وسیع کردستان همچنین با اضافه شدن+ی=سورانی ؛نام یکی از لهجه های معروف در کردی

شاهو

1- مروارید شاهوار و نفیس 2- کوتاه شده ی شاهوار 3- (اعلام) نام کوهی در استان کرمانشاه که بخشی از رشته کوه زاگرس است.

كانياو

(کردی) 1- آب چشمه 2- زمینی که با آب چشمه آبیاری شود 3- گیاهی که با آب چشمه سیراب شود.

ماردین

نام یکی از شهرهای کردستان ترکیه

نەشمیل

زیبا و دلکش،خوشگل،زیبا اندام

هانا

1- (كردي) زنهار، دادخواهي 2- اميد 3- بينايي 4- خواهش

Page:  1 2 Next »